Wat is Chi Joy-Zen?

Chi Joy-Zen is zitten in 'stilte'. In 'stilte' met je gedachten zijn (waarin je oordelen, gevoelens, eisen, doelen en verdediging zichtbaar worden), met beweging in je lichaam (de werking van je organen), met de onrust en gejaagdheid van het lichaam en met de beweging van je adem. Is er wel stilte?

Ontspannen en Aandacht

Je gaat beseffen dat de hele wereld, met zijn liefde, geweld, verwondering en onaandachtigheid, in jou zit. Door te aarden, te ontspannen en met aandacht naar je lichaam, adem en denken-voelen te gaan, krijg je inzicht in wie je bent. Is dat degene die je echt bent?

Ook ga je beseffen, wat je aandeel is in het grote geheel. Chi Joy is het moment wanneer je denken stil valt en je verzet is gebroken. Dat wat is komt te voorschijn en je ervaart de verbondenheid met de totaliteit. Pas dan ont-dek je Joy, vrijheid, stilte, verwondering en een gevoel van héél zijn.

Dit bewustwordingsproces wordt ondersteund door zitten, lopen, energie en bewustmakings oefeningen, Tai Chi en Qi Gong, de dialoog en het samen delen.

Lees meer over de lessenTai Chi en Chi Joy-Zen.